Context  

INTRODUKTION TIL CONTEXT-DIAGRAMMET

Context-parameteren beskæftiger sig med den sammenhæng, løsningsdesignet skal indgå i, og selve grundlaget for at designet er blevet til.

Context omfatter den udfordring, designet adresserer, antallet af mennesker påvirket af disse udfordringer og hvor presserende udfordringen er. Når man bedømmer ud fra parameteret Context, bedømmer man også, hvordan designet passer til kulturen, geografien og etikken i de samfund hvor designet skal bruges. Kort sagt handler Context om det liv, der leves der, hvor designet skal bruges. Context handler om “Life”.

Context-diagrammet er udviklet som et redskab til at vurdere og evaluere Design to Improve Life-løsninger ud fra Design to Improve Life-parameteren Context. At evaluere et design ud fra Context betyder, at man vurderer og evaluerer designet ud fra den lokale og globale kontekst, designet skal virke i.

Context-diagrammet er struktureret efter INDEX: Awards fem kategorier; Body, Home, Work, Play og Community. Ved at bruge disse kategorier kan man undersøge og indsnævre designets kontekst og vurdere, om designet passer til det formål og den målgruppe, det er udviklet til. Diagrammet kan bruges løbende i Design to Improve Life-processer til at vurdere og evaluere eksisterende løsningsdesign på en given udfordring og til at undersøge og vurdere de udfordringer og løsninger, som designteamene selv arbejder med. Diagrammet kan fungere som ramme for fælles klassediskussioner om udfordringers sammenhæng med deres kontekst og løsningers anvendelighed i forskellige kontekster.

Hvad repræsenterer de fem INDEX: Award kategorier?
Body Denne kategori rummer alle typer af design, som er relateret til kroppen; tøj, fodtøj, apparater og hjælpemidler som bruges til behandling og pleje, redskaber som afhjælper fundamentale og sofistikerede behov, og kropsformet, udviklet teknik såsom høreapparater. Desuden rummer kategorien services, som relaterer til sygdom og helbred, strategier som tilgodeser vitale processer, offentlig pleje og demokratisk udvikling.

Home Denne kategori rummer alle typer af design, som er relateret til hjemmet; arkitektur, interiør design, belysning, møbler, værktøj, huslige apparater, software og kommunikations hardware m.m. Desuden rummer kategorien services og processer til hjemmet og strategier til nye måder at bo på og former for samliv.

Work Denne kategori rummer alle typer af design relateret til arbejde og uddannelse; arkitektur og design, arbejdsredskaber, produktionsmaskiner, kommunikation, kontrol- og styringssystemer. Desuden rummer kategorien servicer for arbejds- og læringsmiljøer og strategier relateret til disse, samt strategier for organisation- og ledelsesudvikling.

Play Denne kategori rummer alle typer af design relateret til sport, leg, fritid og kultur; design af legefaciliteter, redskaber, spil og udstyr til sport, kulturelle begivenheder og andre typer af fritidsaktiviteter. Desuden rummer kategorien design af strategier, servicer og koncepter, der lægger sig op til disse områder.

Community Denne kategori indeholder alle typer af design, som vi i fællesskab deler; veje, 
offentlige rum og områder såsom parker og pladser, byer, infrastruktur, transport, skiltning, massemedier og kommunikation. Kategorien omfatter desuden design af strategier, services og koncepter til samfund, netværk og fællesskaber.


Hvordan bruges Context-diagrammet?

Det cirkulære Context-diagram er inddelt i fem lige store dele efter de fem INDEX: Award kategorier. Diagrammet har en inder- og ydercirkel, hvor den inderste repræsenterer den lokale kontekst, mens ydercirklen repræsenterer den globale kontekst. Når man skal evaluere et løsningsdesign i Context-diagrammet, anbefaler vi, at du som underviser eller eleverne selv finder eksisterende Design to Improve Life-løsninger, som eleverne “varmer op” med at evaluere, før de anvender diagrammet på deres eget projekt.

Eleverne diskuterer først i deres designteams de udvalgte løsninger. Der vælges herefter tre farver post-its (f.eks. pink, blå og gul), som eleverne i deres designteam nedskriver deres refleksioner på. Hver farve repræsenterer en styrke; f.eks. pink er stærk, blå er medium-stærk og gul er svag. Hvis designteamet f.eks. mener, at designet er stærkest relateret til Work-kategorien, sætter de den pink post-it seddel i Work. Designet kan også have relevans til Play, og derfor kan de passende sætte den blå post-it dér. Designteamet skal desuden diskutere og vurdere, om designet passer bedst ind i en lokal eller global kontekst. Hvis svaret er begge dele, sætter de deres post-it på stregen/grænsen mellem den lokale og globale cirkel. Det er vigtigt, at designteamet diskuterer og vurderer løsningsdesignet i forhold til alle fem kategorier, så deres vurdering bliver så kvalificeret og underbygget som muligt.

Der er intet rigtigt eller forkert svar i designteamets diskussion – det vigtigste er, at eleverne går i dybden med deres diskussion og analyse af designet, at alle i designteamet bliver hørt, og at de skriver deres argumenter på post-its.

Følgende teknik gør brug af Context-diagrammet
    •    Winners’ Review


Hvordan anvendes Context-diagrammet i forbindelse med Sum Up?

Når eleverne bruger Context-diagrammet i deres egen Design to Improve Life-proces, anbefaler vi, at de bruger den i forbindelse med Forstå-fasens Sum Up, hvor de har formuleret den opgave, de vil forsøge at løse i Formgiv-fasen. Ved at bruge diagrammet i forberedelsen af Sum Up’en kan eleverne 
specificere og præsentere deres udfordring, målgruppe, kontekst og opgave. Diagrammet er en visuel del af deres præsentation, og hjælper dem med at få overblik over hele deres opgave.

Context-diagrammet kan ydermere bruges i den afsluttende Sum Up i Færdiggør-fasen, hvor designteamene præsenterer deres endelige løsningsdesign på deres udfordring. Context-diagrammet repræsenterer deres valg igennem deres Design to Improve Life-proces og viser i sidste ende hvilken kategori, der passer til deres design, og om der er fokuseret på lokal eller global kontekst.