PRÆSENTATION, FEEDFORWARD, FEEDBACK (SUM UP) 

PRÆSENTATION, FEEDFORWARD, FEEDBACK (SUM UP)


MÅLSÆTNING

At eleverne understøttes i kontinuerlig refleksion og metarefleksion over deres arbejde i designprocessen. Hvor er vi ? Hvad har vi lært ? Hvor skal vi hen? Hvorfor gør vi det her? At eleverne øver sig i at give og modtage konstruktiv og anerkendende feedback på deres arbejde og proces.


FREMGANGSMÅDE

Sum Up-handlingerne ligger i afslutningen af hver fase i Design to Improve Life-processen, men kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt, hvor underviseren eller eleverne finder det gavnligt for processen. Sum Up-handlingerne er en væsentlig del af designprocessen, da det er her, eleverne deler deres erfaringer, lærer at give og modtage feedback og sammen får reflekteret over deres individuelle og fælles læring i processen.

Sum Up-handlingerne forløber på samme måde efter hver fase, undtagen efter Færdiggør-fasen, hvor Sum Up fungerer som afsluttende præsentation og evaluering af designteamets arbejde. I det følgende beskrives de generelle elementer i Sum Up efterfulgt af en tjekliste til forberedelse af den afsluttende præsentation.

Sum Up består af fem delprocesser
1.    Forberedelse af præsentation.
2.    Præsentation og feedforward (feedforward er designteamets formulerede ønske om, hvad de især gerne vil have feedback på).
3.    Feedback og feedback på feedbacken.
4.    Metarefleksion.
5.    Opsamling i designteams.

1. Forberedelse af præsentation
De enkelte designteams samler deres output fra den aktuelle fase, der skal opsummeres,
og taler om, hvad de har lært, og hvor de står i forhold til det, der var formålet med fasen: Hvor er vi? Hvad har vi lært? Hvor skal vi hen nu? Derefter taler de om, hvad de især har behov for at få feedback på (dette kaldes feedforward) og forbereder dermed deres feedforward. Herefter forbereder de en kort præsentation af deres arbejde og aftaler,
hvem der skal sige hvad.

2. Præsentation og feedforward
Alle designteams samles, og Sum Up-handlingen går i gang. Det team, der skal præsentere, hænger deres output op, og de øvrige teams sætter sig på stolene i halvcirklerne ét team pr. halvcirkel. Det team, der sidder nærmest præsentationsteamet, udpeges som feedback-team, og de øvrige teams får til opgave at lytte til seancen ud fra følgende spilleregler:

  • Feedbacken skal være konstruktiv og anerkendende.
  • De, der modtager feedbacken, skal betragte den som en hjælp, være modtagende og ikke gå i forsvar.
  • De, der modtager feedback, skal huske at skrive vigtige pointer i feedbacken ned, så de kan bruge den fremadrettet.


Det designteam, der skal have feedback først, starter med at præsentere deres arbejde
og giver som afslutning på præsentationen deres feedforward til det team, der skal
give feedback.

3. Feedback
Feedback-teamet stiller spørgsmål til præsentationen, og derefter giver designteamet deres feedback. Når feedbacken er slut, gives ordet til det/de designteams, som har lyttet til seancen, og de giver deres feedback på, hvordan de respektive teams har fulgt spillereglerne. Når første Sum Up-handling er slut, roterer alle teams, og Sum Up gentages, indtil alle har præsenteret og fået feedback.

4. Metarefleksion
Når alle design teams har givet og modtaget feedback, gennemfører underviseren en metarefleksion sammen med eleverne om, hvorfor de har gennemført den aktuelle fase i designprocessen, hvilke erfaringer de har gjort individuelt og sammen – og hvad de har lært af de forskellige teknikker, f.eks. i forhold til refleksion, kommunikation, kortlægning, interview. Eller hvad de forskellige handlinger og teknikker i fasen aktuelt har handlet om. Metarefleksionen kan efterfølges af tid til individuel refleksion i elevernes logbøger.

5. Opsamling
Efter metarefleksionen samles de enkelte designteams og taler om den feedback, de har modtaget, og hvad det betyder for deres videre proces. Herefter beslutter de, om de er parate til at gå ind i næste fase, eller om der er behov for at træde et skridt tilbage. Teamene modtager sparring fra underviseren.

Sum Up er en helt central del af Design to Improve Life-processen og har et stort læringspotentiale i forhold til interaktion og kommunikation i klassen. En Sum Up med tre designteams skal som minimum tage to lektioner.

Plan

  • Forberedelse i designteamet.
  • Opstilling og ophængning.
  • Præsentation af arbejde og feedforward (aftal antal minutter pr. team).
  • Feedback (aftal antal minutter pr. team).
  • Feedback på feedbacken (aftal antal minutter pr. team).
  • Metarefleksion.
  • Opsamling i designteams.


Tidsforbrug
Minimum 2 lektioner.

Rekvisitter
Designteamenes output fra den aktuelle fase, malertape til ophængning, logbøger.

Opstilling/gruppeinddeling
Stolene (en stol pr. elev og en til underviseren) placeres i halvcirkler, således at der er en halvcirkel pr. designteam, ekskl. det team der skal præsentere. Det vil sige, at ved tre designteams skal der være to halvcirkler, som vist på tegningen herunder. Sum Up er fælles for hele klassen, men planlægning og opsamling foregår i designteams.