OPEN SPACE (UDFORSKE) 

OPEN SPACE (UDFORSKE)


MÅLSÆTNING

At eleverne får mulighed for i fællesskab at udfolde og nuancere det overordnede tema i en række udfordringer, og derefter strukturere forslagene og vælge fokus for det videre arbejde.


FREMGANGSMÅDE

Første del af Open Space foregår som en brainstormteknik, hvor det overordnede tema for designprocessen (valgt af underviseren) foldes ud. Eleverne er placeret i én stor cirkel og har hver især 3-4 ark A4 papir og én tusch. Alle elever skriver nu udfordringer ned – én på hvert ark i forhold til det overordnede tema. Efterhånden som eleverne skriver udfordringerne på arkene, lægges disse ned på gulvet. Denne del af teknikken foregår i stilhed (5-10 min.).

Når alle ark er skrevet og ligger på gulvet, går eleverne rundt og orienterer sig om, hvilke udfordringer der står på arkene. Eleverne hjælper hinanden med at strukturere og gruppere udfordringerne i underemner. Udfordringerne flyttes frem og tilbage mellem underemne-grupperingerne, indtil underviseren og eleverne vurderer, at struktureringen og underemnerne er meningsfuld. Denne del af processen kan både foregå som samtale eller i stilhed.

Hvert underemne får en overskrift, der repræsenterer indholdet. Evt. gives der igen tid til at orientere sig om udfordringernes (arkenes) placering, og de sidste ændringer til udfordringernes placering foretages.

Herefter præsenteres de forskellige underemner i plenum. Under præsentationsrunden flytter eleverne sig fra underemne til underemne, efterhånden som disse præsenteres.

Nu vælger eleverne underemne efter interesse, hvorefter der foregår en forhandling, der sikrer, at alle grupper bliver ressourcestærke og mangfoldige, og herefter dannes designteams med 5-6 elever for hvert underemne. Underviseren kan også vælge at danne designteams, før underemnerne fordeles. Underviseren beslutter også, om alle underemner skal med, eller om nogle skal udelades eller sammenlægges. Open Space kan udføres med mange elever, og er anvendelig forskellige steder i processen, hvor der er brug for at få mange ideer, spørgsmål eller
emner på banen. F.eks. kan teknikken også anvendes i faserne Forstå og Formgiv.

Plan
    •    Forberedelse, opstilling. Det overordnede tema skrives på tavlen.
    •    Udfordringer skrives på A4 papir.
    •    Arkene samles i midten, og eleverne orienterer sig.
    •    Arkene struktureres og grupperes i underemner (evt. pause efter dette punkt).
    •    Underemnerne får overskrifter.
    •    Sidste ændringer til inddeling af underemner.
    •    Præsentationsrunde i plenum. (evt. pause efter dette punkt)
    •    Inddeling i designteams (se teknik 5, Dannelse af Designteams).

Tidsforbrug
To lektioner, gerne med mulighed for pause. Lektionerne kan med fordel fordeles over to dage, da det giver underviseren tid til at danne sig et overblik over antallet og indholdet af underemner, inden eleverne vælger.

Rekvisitter
A4 papir (gerne i forskellige farver), tuscher. 3-4 ark papir til hver elev og én tusch.

Opstilling/gruppeinddeling
Én stol pr. elev placeres i en cirkel, så alle kan se hinanden. Cirklen skal være så stor, så gulvet kan inddrages til papirerne, så brug evt. idrætssalen eller aulaen som arbejdsrum.

Det overordnede tema, som eleverne skal forholde sig til, står på tavlen eller et sted, hvor alle kan se dem.