PERSONA OG HJERTEDIAGRAM (ANALYSERE) 

PERSONA OG HJERTEDIAGRAM (ANALYSERE)

 

PERSONA*

MÅLSÆTNING

At eleverne bearbejder og anvender den indsamlede viden til at forstå brugerne ved at skabe og beskrive en række fiktive personer, som bliver udgangspunkt for videreudviklingen af deres Design to Improve Life-løsning.

FREMGANGSMÅDE

En ‘persona’ er en fiktiv brugerprofil, der repræsenterer de primære brugere og interessenter i forhold til udfordringen. Personaerne er altså en forenklet udgave af brugeren og interessenten, og eleverne skal vha. udklip fra aviser og blade visualisere forskellige typer personaer, som er involveret i deres udfordring.

Hvert designteam tegner 2-3 Persona-skabeloner som anvist, hvorefter de opdeler sig i 2-3 mindre grupper, der skaber en Persona hver. Personaen skabes, ved at grupperne først snakker om de forskellige delområder i Persona-skabelonen (f.eks. Personaen derhjemme, Personaens ressourcer og behov i forhold til udfordringen). Herefter visualiseres Personaen, ved at gruppen tegner, skriver og sætter udklip i de forskellige delområder i skabelonen, som kan beskrive denne. Det er vigtigt, at Personaerne giver et nuanceret billede af forskellige brugere på baggrund af det gennemførte feltarbejde, og at designteamet bliver enige om, hvilke typer Personaerne repræsenterer.

Præcise, gennemarbejdede personaer er et godt fundament for det videre arbejde med at forstå og identificere brugerens behov i forhold til den udfordring, der arbejdes med.

* Teknikken er inspireret af Arnold Wassermann og Ideafactory.


HJERTEDIAGRAM

MÅLSÆTNING

Gennem denne teknik reflekterer eleverne over hvilke egne erfaringer, de har i forhold til den valgte udfordring, og hvordan disse erfaringer kan anvendes fremadrettet i forhold til løsningen af udfordringen.

FREMGANGSMÅDE

1. del af teknikken foregår individuelt og handler om diagrammets venstre side – fortiden frem til nu. Hver elev får udleveret/tegner selv en Hjertediagram-skabelon på et A4 papir og skriver deres udfordring i midten af hjertet.

Herefter brainstormer eleverne individuelt, på hvilke konkrete gode og dårlige erfaringer de har/eksempler på løsninger, de kender i forhold til udfordringen, og her må de gerne bruge den information, de har fra deres feltarbejde og research. Eksemplerne skal handle om, hvad den konkrete erfaring/eksemplet gik ud på, og ikke hvorfor den/det var god(t) eller dårlig(t).

Tre konkrete gode erfaringer/eksempler på løsninger i forhold til udfordringen skrives i skabelonens øverste venstre fjerdedel, og tre konkrete dårlige erfaringer/eksempler skrives 
i nederste venstre fjerdedel af skabelonen.

2. del af teknikken foregår som interview og handler om skabelonens højre side – fremtiden fra nu. Eleverne interviewer hinanden parvis, om de erfaringer/eksempler de har noteret
i skabelonens venstre side, og nu fokuseres der på hvorfor, løsningen var hhv. god eller
dårlig, og hvordan disse erfaringer kan bruges i forhold til den løsning, der skal udvikles.
Det, eleverne gerne vil opnå med løsningen, skrives i skabelonens øverste højre fjerdedel, og 
det, de gerne vil undgå, skrives i skabelonens nederste højre fjerdedel.

De udfyldte skabeloner er nu blevet til færdige Hjertediagrammer, som præsenteres for hele teamet og hænges op på væggen.

Persona og Hjertediagram kræver en grundig introduktion, især i forhold til hvorfor
det skal laves, og hvordan det kan bruges i designprocessen.

Plan
1. del (2 lektioner)

  • Uddeling af magasiner, materialer samt tegning af tre stk. Persona-skabeloner pr. designteam.
  • Hvert team laver i fællesskab tre personaer vha. udklip fra magasiner, tegninger og tekst (se fremgangsmåde).


2. del (1 lektion)

  • Eleverne brainstormer individuelt på gode og dårlige erfaringer/eksempler på løsninger i forhold til deres udfordring (se fremgangsmåde).
  • Eleverne interviewer hinanden parvis, om hvorfor deres erfaringer/løsningerne er henholdsvis gode/dårlige (se fremgangsmåde).
  • Teamet præsenterer deres diagrammer for hinanden og hænger dem op på væggen.


Tidsforbrug
2+1 lektion.

Rekvisitter
Persona: A1  papir, limstifter, sakse, magasiner, fede markers.

Hjertediagram: En Hjertediagram-skabelon pr. elev på A4 papir, penne og malertape til ophængning.

Opstilling/gruppeinddeling
Begge teknikker foregår i designteams.