Välkommen

Design to Improve Life- processer kräver ett navigationsmedel, en kompass, som hjälper både lärare och elever att hålla fokus på sina mål med utgångspunkt i undervisningsmaterialet.

Design to Improve Life- processer kräver ett navigationsmedel, en kompass, som hjälper både lärare och elever att hålla fokus på sina mål med utgångspunkt i undervisningsmaterialet.

Börja genom att klicka på en utav de fyra faserna "Förbered", "Förstå", "Formge" eller "Färdigställ".