DESIGN TO IMPROVE LIFE KOMPASSEN 

Vad är kompassen?

Design to Improve Life-kompassen (Kompassen) är ett redskap som integrerar de tre grundläggande kompetenserna i undervisningen; Design to Improve Life, Didaktik och Process.

Kompassen hjälper dig och dina elever att navigera – och hålla riktning och fokus i Design to Improve Life-processen.

Kompassen håller ordning på processen genom att erbjuda en klar struktur till processens och undervisningens olika nivåer och element.

Kompassen uppmanar samtidigt till nyfikenhet, engagemang, kreativitet och nytänkande och till att skapa spontanitet i undervisningen.

Kompassen utgör strukturen i undervisningsmaterialet för Design to Improve Life och stödjer de överordnade inlärningsmålen med konkreta handlingar, metoder och tekniker som hjälper eleverna i deras arbete med designprocessen. Den kan därför inte stå ensam utan ska användas tillsammans med det övriga undervisningsmaterialet.

Kompassen utmanar till kreativitet, nytänkan- de, att ta nya chanser och skärpa spontaniteten i undervisningsformen.

Design to Improve Life-kompassen består av fyra huvudsakliga nivåer:

Användaren
Dvs. den målgrupp som är negativt berörd av en given utmaning och som får glädje av lösningen.

De fyra faserna
Förbered, Förstå, Formge, Färdigställ som utgör huvudfaserna i designprocessen.

12 konkreta handlingar
Tre handlingar och en avslutande Sum Up i varje fas. Handlingarna i de enskilda faserna är relevanta för och stödjer inlärningsmålen i den aktuella fasen.

En rad tekniker som understödjer handlingarna
Flera av dessa tekniker är kända processredskap som här sätts in i en ny helhetsinriktad och kreativ undervisningsform.

Via Kompassen vägleds du och dina elever genom Design to Improve Life-processens olika faser. I Förbered-fasen väljer eleverna en utmaning som de ska designa lösningar till och i Förstå-fasen sätter de sig in i utmaningen och dess betydelse för människor. Därefter designar, visualiserar och testar de i Formge-fasen möjliga lösningar för utmaningen, och slutligen utformar de i Färdigställ-fasen den slutliga designen – den slutliga lösningen för utmaningen − varefter den färdigställs, beskrivs och presenteras i klassen.

Efter varje fas presenterar eleverna sina resultat i den aktuella fasen i en Sum Up och får feedback från de övriga eleverna och från dig. Genom denna process ser du till att alla elever befinner sig på samma ställe i processen efter varje fas.

KOMPAS VIDEO ENGELSK

KOMPAS VIDEO DANSK