Spring til indhold
Hjem » Artikler » Lav teambuilding på teams

Lav teambuilding på teams

  • af

Coronapandemien har sat hele verden på pause. For danskerne har det betydet at de fleste familier hovedsageligt kan forholde sig i hjemmet. Mange arbejdspladser har hjemsendt deres medarbejdere med beskeden om at udføre det daglige arbejde hjemmefra. Det kan påvirke både uddannelse og ledelse i virksomheden.

Der kan være en del hindringer, fordi skolebørnene også er sendt hjem, og huset er nu er hjemsted for både skole og forskellige arbejdspladser. Det giver en masse forstyrrelser, fordi man som voksne også skal agere lektiehjælpere, kantinedamer og samtidig være gode forældre for både store og små børn.

Udover de nye og hektiske rammer, så er der også andre ulemper ved hjemmearbejdet. Alt kontakt er elektronisk, og det tætteste man kommer på sine kollegaer og ledere er gennem computerens webcam. Det kan dog ikke erstatte den fysiske kontakt, som er så vigtig på en arbejdsplads.

Den er vigtig for den faglige udvikling, som stiger når kollegaer sparer med hinanden på kontoret. Derudover er det sociale element også en vigtig del, af den uddannelse og ledelse, som det er godt at have på en arbejdsplads.

Glæd jer til at se jeres savnede kollegaer

Efter et år med hjemmearbejde og social distance har dine medarbejdere brug for teambuilding og uddannelse. Start på teams og afslut med at mødes i virkeligheden på Klinten i Faaborg.

Med de lækre mødefaciliteter på Fyn er der håb for at kollegaer igen kan mødes fysisk, og få både faglig og social kontakt med andre. Her er rammerne for en masse hygge, som sagtens kan have faglig karakter også. Det er muligt at få lækker forplejning, så alt fokus kan være på at genoprette noget af det tabte arbejde og sammenhold.

Selvom arrangementet måske skal lægges ude i fremtiden, så vil krydset i kalenderen være et lyspunkt for mange af de hjemmearbejdende, fordi de naturligvis savner deres kollegaer, som de er vant til at se hver eneste dag.

Arbejdsglæden stiger gevaldigt når det sociale liv er godt

Den faglige sparring er vigtig for at virksomheden kan udvikle sig, og der kan spirer nye ideer, som kan komme forretningen til gode. Det er selvfølgelig hovedfokus for virksomhederne, men det sociale aspekt kan ikke negligeres.

Det sociale sammenhold på en arbejdsplads er en grobund for et stærkt og effektivt fagligt arbejde. Hvis kollegaerne har det godt med hinanden, vil de også yde bedre i det daglige.

Derfor er snakken over kaffemaskinen, fredagsbaren og de større sociale arrangementer meget nødvendige for at arbejdspladsen er så harmonisk som mulig. Det har Corona pandemien gjort svært, men forhåbentligt er der lys forude.

Når pandemien tillader det kræver det ekstra socialt fokus, så alle kollegaer kommer tilbage i de trygge rammer igen. Det kan f.eks. ske på Sydfyn, hvor Restaurant Klinten har gode muligheder for at lægge lokaler til.