Spring til indhold
Hjem » Artikler » Supervision kan gavne din karriere og faglighed

Supervision kan gavne din karriere og faglighed

De fleste mennesker oplever usikkerhed igennem deres karriere. Er man nu god nok til ens job og kunne man evt. gøre det endnu bedre, hvis man gjorde tingene anderledes eller havde mere specialviden.

 

Særligt inden for brancher, hvor man skal arbejde med andre mennesker, kan der hurtigt opstå usikkerhed, da alle mennesker er forskellige og dermed er opgaven sjældent ens. Man kan derfor hurtigt opleve en usikkerhed, hvis en opgave ikke går som ønsket og planlagt. I den forbindelse kan supervision være en god måde, hvorpå man får vendt de udfordringer og faglige dilemmaer, der kan opstå i arbejdslivet.

 

Supervision er en samtaleform, som kan anvendes til at skabe understøttende faglig og personlig udvikling. I samtalen er det særlig fokus på, hvordan dine værdier kommer til udtryk i din faglighed, samt hvordan man evt. kan se et dilemma, du har oplevet, fra en ny vinkel. På den måde har du mulighed for at forstå dine handlinger ud fra dine værdier, og undersøge om der er andre måder at se dilemmaet på.

 

Med supervision har du mulighed for at udvikle dig fagligt, da du vil opdage nye måder, hvorpå man kan reagere i de konflikter og udfordringer, du møder i dit arbejdsliv. Supervision tilbydes både til enkelte personer og til grupper, der ønsker at sparre rent fagligt med hinanden.

 

 

Individuel supervision

 

Ønsker du en individuel supervision får du et skræddersyet supervisionsforløb, der udelukkende omhandler dig og dine faglige refleksioner. Her er der fuld fokus på at styrke de emner, der fylder meget hos dig. Har du fx brug for at styrke og understøtte din faglige selvtillid og personlige udvikling, er det det, som supervisionen tager udgangspunkt i.

 

Emner der tit berøres i den individuelle supervision, er fx:

  • At få et bedre kendskab til ens egne faglige styrker og bruge dem i arbejdet
  • At få en ny vinkel på en udfordring, der fylder meget i ens arbejdsliv og privatliv
  • At opnå et bedre overblik over arbejdet herunder opgaver og konflikthåndtering
  • At undgå en stresset arbejdsdag, hvor der er øget risiko for udvikling og sygemelding med stress

 

Kollegial Supervision

 

Hvis I som arbejdsplads ønsker at skabe et trygt og godt rum til interessante og faglige samtaler med hinanden, kan den kollegiale supervision hjælpe jer med netop dette.

 

Kollegial supervision er med til at skabe en fælles læring mellem kolleger, og det er netop det, der gør det muligt for en arbejdsplads at udvikle sig på både den interne og eksterne plan. I supervisionen vil de ansatte nemlig udvikle deres faglighed, så deres kompetencer udvikles.

 

Helt konkret vil dette kunne opleves i arbejdslivet ved, at konflikthåndteringen bliver bedre, samt styrker supervisionen båndet mellem kollegerne, da man bl.a. arbejder med konkrete udfordringer i arbejdslivet, som kan være rare at vende med ens kolleger og deres faglige styrker.

 

På den måde vil det også skabe et mere homogent udtryk udadtil, når flere af medarbejderne har og anvender de samme faglige kompetencer i arbejdssituationerne.

 

Den kollegial sparring og supervision hjælper jer helt specifikt med:

  • At støtte hinanden, og lærer jeres egne og hinandens faglige kompetencer
  • At se udfordringer og dilemmaer fra nye vinkler, så I fremadrettet kan gå en ny og bedre vej mod konflikthåndteringen
  • At styrke jeres faglige kompetencer og den faglige selvtillid på arbejdspladsen.