Spring til indhold
Hjem » Artikler » Værd at vide med syge medarbejdere

Værd at vide med syge medarbejdere

syge medarbejdere

I en hvilken som helst virksomhed vil man som leder med medarbejdere under sig fra tid til anden løbe ind i problemstillinger vedrørende medarbejdernes arbejds- og ansættelsesforhold.

En situation eller problemstilling, som enhver arbejdsgiver før eller siden vil løbe ind i, er sygemeldinger. Men hvilke regler gælder egentlig for sygemeldte medarbejdere, og hvad skal man som arbejdsgiver være opmærksom på?

Må man fyre en syg medarbejder?

Som udgangspunkt er de fleste arbejdsgivere naturligvis forstående overfor en medarbejders situation, hvis denne må lade sig sygemelde af den ene eller den anden årsag. Dog kan man som arbejdsgiver løbe ind i en ubehagelig eller kompliceret situation, hvor man kan se sig nødsaget til at fyre en sygemeldt medarbejder. Men må man egentlig det?

Der er faktisk ikke noget forbud mod at fyre en sygemeldt medarbejder, men der er visse regler, som kan gøre en sådan fyring til en temmelig kringlet affære. Dels skal opsigelsen, som i alle andre situationer med fyringer, være sagligt begrundet. Derudover må fyringen ikke være en direkte konsekvens af sygdommen.

Som arbejdsgiver kan man eksempelvis se sig nødsaget til at afskedige en sygemeldt medarbejder, hvis der ikke umiddelbart er nogen udsigt til, at vedkommende vender tilbage til arbejdet. Dette vil også som hovedregel blive betragtet som en saglig grund til at afskedige en medarbejder.

Hvor længe en medarbejder skal være sygemeldt, før en fyring med denne begrundelse kan komme på tale, afhænger dog af den pågældende medarbejder anciennitet. Læs mere her.

120-dages reglen

På nogle arbejdspladser indarbejder man funktionærlovens 120-dages regel i ansættelseskontrakten, hvilket betyder, at en ansat siger ja til at være underlagt denne regel i tilfælde af en sygemelding.

120-dages reglen gør, at man som arbejdsgiver er berettiget til at opsige en ansat med en måned varsel, hvis den pågældende ansatte har haft mere end 120 dages sygefravær på et år. Der er altså tale om en forkortet opsigelsesvarsel. Fyringen kan i et sådan tilfælde ske med henvisning til sygdommen.

Opsigelsesvarslen kan gives tidligst på den 121. sygefraværsdag og senest på den 129. Sygefraværsdag. Både arbejdsgiver og arbejdstager bør være bevidst om denne regel.